Provjera statusa pošiljke

Unesite prijamni broj pošiljke, a potom pritisnite gumb "Traži".

(Unesite cjelovit prijamni broj pošiljke, bez razmaka, npr.: RB267096010HR za preporučenu pošiljku.)